دستکاه تراکشن وارونه

تماس بگیرید

تراکشن وارونه ؛ عملکرد چند منظوره این دستگاه عبارتست ؛ کشش معکوس ستون فقرات ، تقویت فیله های کمر، حرکت مسگری جهت چربی سوزی پهلوها ، حرکت پارالل و تقویت پشت بازوها و سرشانه

تراکشن وارونه ؛ عملکرد چند منظوره این دستگاه عبارتست ؛ کشش معکوس ستون فقرات ، تقویت فیله های کمر، حرکت مسگری جهت چربی سوزی پهلوها ، حرکت پارالل و تقویت پشت بازوها و سرشانه

بروزرسانی …
  • سبد خرید شما خالی است.